Osäker gråvecklare
Cnephasia incertana (Treitschke, 1835)

Osäker gråvecklare Cnephasia incertana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cnephasia incertana (Treitschke, 1835). Osäker gråvecklare förekommer allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 14-17 mm. Larven lever i maj juni i skottspetsarna på en mängd örter, förpuppning i näringsväxten eller på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer