Tajgabladskärare
Incurvaria circulella (Zeterstedt, 1839)

Tajgabladskärare Incurvaria circulella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Incurvaria circulella (Zetterstedt, 1839). Tajgabladskärare.

Beskrivning

Vingbredd 16-21 mm. Huvudhår ockragula. Antennerna drygt halva framvingelängden. Framvingarna svartbruna. På vingens framkant finns två ljusa fläckar och på bakkanten finns två tydliga, trekantiga ljusa fläckar. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i diverse skogsmiljöer, på mossar och myrar samt i fjälltrakter.

Associationer

Näringsväxter: Förmodligen torra blad.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger från slutet av juni till mitten av juli. Larvens utveckling är otillräckligt känd men den lever förmodligen som dess släktingar.

Utbredning

Är påträffad från Torne lappmark till Värmland. I övriga Norden finns den i norra Norge och norra Finland men saknas i Danmark

Mediafiler på webben
Läs mer