Hagtornsguldmal
Phyllonorycter oxyacanthae (Frey, 1856)

Hagtornsguldmal Phyllonorycter oxyacanthae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllonorycter oxyacanthae (Frey, 1856). Hagtornsguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-8 mm. Huvudhår brungula. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna guldgula. På framkanten finns fyra ljusa hakar begränsade av mörka streck. På bakkanten fins tre hakar. Vid vingspetsen en utdragen, svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som sträcker sig till första hakparet. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i hag- och buskmarker där det växer hagtorn.

Associationer

Näringsväxter: Crataegus, Pyrus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer maj-juni, juli-augusti. Larven lever i en undersidig mina, förpuppning i en silkesklädd kammare.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Dalarna. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge men saknas i Finland. Mina av Hagtornsguldmal Phyllonorycter oxyacanthae i päronblad.

Mediafiler på webben
Läs mer