Ekbladsguldmal
Phyllonorycter quercifoliellus (Zeller, 1839)

Ekbladsguldmal Phyllonorycter quercifoliella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllonorycter quercifoliellus (Zeller, 1839). Ekbladsguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 6-10 mm. Huvudhår brungula. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna gulbruna. På framkanten finns fyra ljusa hakar begränsade av mörka streck. På bakkanten fins tre hakar. Vid vingspetsen en svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som sträcker sig till andra hakparet. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i hagmarker och lövskogar där det växer ek.

Associationer

Näringsväxt: Quercus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer maj-juni, juli-augusti. Larven lever i en undersidig mina, förpuppning i en vit kokong.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Hälsingland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland. Mina av Ekbladsguldmal Phyllonorycter quercifoliellus i ekblad.

Mediafiler på webben
Läs mer