Vitkragad aldvärgmal
Stigmella glutinosae (Stainton, 1858)

Vitkragad aldvärgmal Stigmella glutinosae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella glutinosae (Stainton, 1858). Vitkragad aldvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 4-5 mm. Huvudhår ockragula, krage samt ögonlock vita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna glattfjälliga med mörk bronsglans och ett silvervitt tvärband. Bakvingar brungrå.

Biologi

Habitat

Finns på fuktiga marker där det växer al.

Associationer

Näringsväxt: Alnus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven är mörkgul med grön tarm, den har en grå fläck på första mellankroppssegmentet och gör en gångmina med exkrementerna i en mittlinje. Kokongen är mörkt rödbrun.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Uppland. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland. Mina av Vitkragad aldvärgmal Stigmella glutinosae i alblad.

Mediafiler på webben
Läs mer