Ljusringad backglimsäckmal
Coleophora nutantella Mühlig & Frey, 1857

Ljusringad backglimsäckmal Coleophora nutantella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Coleophora nutantella Mühlig & Frey, 1857. Ljusringad backglimsäckmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 14-18 mm. Larven lever i en rörsäck på backglim. Synonym Coleophora silenella sensu auct.

Mediafiler på webben
Läs mer