Ljus mållsäckmal
Coleophora adspersella Benander, 1939

Ljus mållsäckmal Coleophora adspersella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora adspersella Benander, 1939. Ljus mållsäckmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Vr. Vingbredd 13-16 mm. Larven lever i en rörsäck på målla.

Mediafiler på webben
Läs mer