Strätteplattmal
Agonopterix angelicella (Hübner, 1813)

Strätteplattmal Agonopterix angelicella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Agonopterix angelicella (Hübner, 1813). Strätteplattmal förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 16-21 mm. Larven lever i sammanknycklade blad på strätta, spenört, kirskål, bockrot, palsternacka och loka.

Mediafiler på webben
Läs mer