Gulbrunt metallfly
Plusia festucae (Linnaeus, 1758)

Gulbrunt metallfly Plusia festucae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Plusia festucae (Linnaeus, 1758). Gulbrunt metallfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 33-40 mm. Larven lever på bl. a. starr, svärdslilja och skvalting, förpuppning i en smutsvit kokong på näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer