Gulstreckad björksäckmal
Coleophora betulella Heinemann & Wocke, 1877

Gulstreckad björksäckmal Coleophora betulella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora betulella Heinemann & Wocke, 1877. Gulstreckad björksäckmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 11-16 mm. Larven lever i en pistolsäck på björk.

Mediafiler på webben
Läs mer