Brunstreckad eksäckmal
Coleophora ibipennella Zeller, 1849

Brunstreckad eksäckmal Coleophora ibipennella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora ibipennella Zeller, 1849. Brunstreckad eksäckmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 10-14 mm. Larven lever i en pistolsäck på ek.

Mediafiler på webben
Läs mer