Tvärlinjerat jordfly
Xestia sexstrigata (Haworth, 1809)

Tvärlinjerat jordfly Xestia sexstrigata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Xestia sexstrigata (Haworth, 1809). Tvärlinjerat jordfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 33-40 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken. Synonym Noctua umbrosa Hübner, 1813

Mediafiler på webben
Läs mer