Pärongråmal
Swammerdamia pyrella (Villers, 1789)

Pärongråmal Swammerdamia pyrella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Swammerdamia pyrella (Villers, 1789). Pärongråmal.

Beskrivning

Vingbredd 10-11 mm. Huvudhår vita. Antenner mörkbrunt ringade, kortare än framvingelängden. Framvingar mörkt gråbruna med ljusa fläckar och en vitaktig fläck i framkanten. Från bakkantens mitt ett smalt, svart tvärstreck. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i trädgårdar, hagar och öppna marker.

Associationer

Näringsväxter: Crataegus, Pyrus, Malus, Prunus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven lever i ett glest spinn, ofta flera larver i samma spinn, förpuppning i en tät vit kokong på marken.

Utbredning

Förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Dalarna. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Finland men saknas i Norge. Synonym Tinea cerasiella Hübner, 1813.

Mediafiler på webben
Läs mer