Glänsande tallbarkmott
Dioryctria sylvestrella (Ratzeburg, 1840)

Glänsande tallbarkmott Dioryctria sylvestrella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Dioryctria sylvestrella (Ratzeburg, 1840). Glänsande tallbarkmott förekommer tämligen sällsynt från Sk till Ån. Vingbredd 28-35 mm. Larven lever från september till maj i tallbark, förpuppning i en kokong i näringsväxten. Synonym Nephopteryx splendidella Herrich-Schäffer, 1848

Mediafiler på webben
Läs mer