Såpnejliksäckmal
Coleophora saponariella Heeger, 1848

Såpnejliksäckmal Coleophora saponariella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora saponariella Heeger, 1848. Såpnejliksäckmal har hittills påträffats i Sk, Bl, Sm, Ha och på Öl. Vingbredd 8-10 mm. Larven lever i en rörsäck på såpnejlika.

Mediafiler på webben
Läs mer