Lönnstävmal
Gelechia sestertiella Herrich-Schäffer, 1855

Lönnstävmal Gelechia sestertiella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Gelechia sestertiella Herrich-Schäffer, 1855. Lönnstävmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 13-14 mm. Larven lever mellan sammanspunna blad av lönn, förpuppning under bark.

Mediafiler på webben
Läs mer