Rödgul brokmal
Mompha locupletella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Rödgul brokmal Mompha locupletella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Mompha locupletella (Denis & Schiffermüller, 1775). Rödgul brokmal förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 11-13 mm. Larven lever i fläckmina på rallarros, förpuppning i en vit kokong på marken eller i vegetationen.

Mediafiler på webben
Läs mer