Prydlig fjällsippevecklare
Epinotia mercuriana (Frölich, 1828)

Prydlig fjällsippevecklare Epinotia mercuriana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Epinotia mercuriana (Frölich, 1828). Prydlig fjällsippevecklare förekommer tämligen sällsynt från Dr till To. Vingbredd 11-14 mm. Larven lever från september till juli i sammanspunna blad av ljung, odon, fjällsippa och glansvide, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer