Bokspinnare
Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)

Bokspinnare Calliteara pudibunda T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758). Bokspinnare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Dr. Vingbredd 35-50 mm. Larven lever på diverse lövträd och buskar, förpuppning i en gles kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer