Grankottvecklare
Cydia strobilella (Linnaeus, 1758)

Grankottvecklare Cydia strobilella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cydia strobilella (Linnaeus, 1758). Grankottvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 10-14 mm. Larven lever i kottar från maj, juni till maj året efter. Enligt Annila flyger ca 50 % efter ett år, medan ca 50 % har förlängd diapaus och kommer ut efter ytterligare ett år. Förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer