Gul lampblomvecklare
Gynnidomorpha luridana (Gregson, 1870)

Gul lampblomvecklare Gynnidomorpha luridana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Gynnidomorpha luridana (Gregson, 1870). Gul lampblomvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Sö. Vingbredd 11-13 mm. Larven lever från september till april i blomkorgarna av kamomill.

Mediafiler på webben
Läs mer