Långfläckig purpurmal
Eriocrania unimaculella (Zetterstedt, 1839)

Långfläckig purpurmal Eriocrania unimaculella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eriocrania unimaculella (Zetterstedt, 1839). Långfläckig purpurmal.

Beskrivning

Vingbredd 9-11 mm. Huvudet försett med hårlika fjäll, upprättstående och mörkt gråbruna hos hanen, grågula hos honan. Antenner mörkbruna, cirka hälften så långa som framvingen. Framvingarna bronsglänsande med purpurglänsande utspridda fjäll. I bakkanten en stor, tydlig silvervit fläck. Den är svagt svängd och sträcker sig till vingens mitt. Bakvingar brunaktiga, glest fjälliga.

Biologi

Habitat

Ses i de flesta miljöer.

Associationer

Näringsväxt: Betula spp.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen från början av april till början av juni.

Livscykel

Flyger från mitten av april till början av juni. Äggen läggs inuti björkknoppar. Larven gör en fläckmina i bladen under maj till början av juli. Den är vitaktig med brunt huvud och otydliga fläckar på första mellankroppssegmentet.

Utbredning

Förekommer i nästan hela landet förutom Gotland och några lappmarker. I övrigt Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer