Tistelfrövecklare
Eucosma cana (Haworth, 1811)

Tistelfrövecklare Eucosma cana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eucosma cana (Haworth, 1811). Tistelfrövecklare förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 16-22 mm. Larven lever i augusti september i blomkorgarna av tistel, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer