Mullvadssyrsa
Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758)

Mullvadssyrsa - Gryllotalpa gryllotalpa T2 Göran Liljeberg

Texter: Thomas Strid, Erland Dannelid, Oskar Kindvall, Rikard Vestin, Urban Wahlstedt CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Gryllotalpa.)

Beskrivning

Längd hos bägge könen 35-50 mm. Brunaktig färgteckning. Känns lätt igen på de främre grävfötterna. Honan saknar äggläggningsrör. Korta antenner. De pariga ändspröten är böjligt ledade och försedda med talrika känselhår.

Biologi

Habitat

Den lever i jorden ungefär som en mullvad, gärna på fuktiga platser intill vatten.

Födoval

Lever främst av småkryp.

Beteende

Mullvadssyrsan kan simma. Läte. En enformig långdragen surrande ringsignal.

Livscykel

Övervintrar både som vuxen och ung. Det tar två år innan individerna blir vuxna. Parning sker i maj-juni, då spelet kan höras på eftermiddagar och kvällar.

Utbredning

Den är en av Sveriges mest sällsynta gräshoppor Förekomsten har minskat under senare decennier. Arten har tidigare förekommit i Halland och i Västergötland, men påträffas numera enbart på ett fåtal platser i landets sydostligaste del. I Sverige bedöms arten vara Starkt hotad (EN). Även om igenväxning och dikning av våtmarker orsakat de flesta försvinnandena så har klimatet förmodligen varit den viktigaste begränsande faktorn. Arten är vanlig på kontinenten. Aktivitetsperiod. Hela den varma årstiden.


Mediafiler på webben
Läs mer