Björksikelvecklare
Ancylis tineana (Hübner, 1799)

Björksikelvecklare Ancylis tineana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ancylis tineana (Hübner, 1799). Björksikelvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 12-15 mm. Larven lever i augusti september i ett hopböjt blad av diverse lövträd, förpuppning i en kokong i ett nedfallet blad av näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer