Getväpplingsäckmal
Coleophora vulnerariae Zeller, 1839

Getväpplingsäckmal Coleophora vulnerariae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora vulnerariae Zeller, 1839. Getväpplingsäckmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vr. Vingbredd 13-18 mm. Larven lever i en hårig rörsäck på getväppling.

Mediafiler på webben
Läs mer