Mässingsdvärgmal
Stigmella aeneofasciella (Herrich-Schäffer, 1855)

Mässingdvärgmal Stigmella aeneofasciella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella aeneofasciella (Herrich-Schäffer, 1855). Mässingdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 4,5-5,5 mm. Huvudhår samt krage svarta, ögonlock vita. Antenner gråbruna, halva framvingelängden. Framvingarna mörkt purpurbruna, i närheten av basen samt två tredjedelar från basen, finns ett tvärband varav det inre är mässingsglänsande och det yttre silverglänsande. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Vid åkrarnas kantzoner, på ängsmarker och längs stigar i lövskogar.

Associationer

Näringsväxter: Potentilla, Fragaria samt Agrimonia.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven är gul och gör till en början en gångmina som sedan utvidgas till en fläck med utspridda exkrementer. Kokongen är gulaktig.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Ångermanland samt Lycksele lappmark. I övriga norden finns den i Danmark, spridda fynd i Norge samt södra Finland. Minor av Mässingdvärgmal Stigmella aeneofasciella i fingerört och smultronblad.

Mediafiler på webben
Läs mer