Hoppborstsvansar
Archaeognatha

Texter: Mats W Pettersson CC-BY


Klassificering


Kännetecken

Fasettögonen skiljer hoppborstsvansarna från larvborstsvansar och trevfotingar som kan lika dem till utseendet.

Beskrivning

Hoppborstsvansar är vinglösa, långsträckta, spolformade insekter, 12-20 mm, med stora fasettögon. Kroppen är brun till svart och klädd med mer eller mindre metallglänsande fjäll som lätt lossnar. De långa antennerna och de tre långa, ledade, utskotten baktill är känselspröt.

Biologi

Habitat

Hoppborstsvansar lever i mörka miljöer som klippskrevor på havsstränder (2 arter klippsmygar) eller bland löv på stenig mark (stensmyg).

Födoval

Hoppborstsvansarna lever på alger och lavar som växer på sten.

Underliggande taxa

Maximalt fem nivåer visas. Lägre nivåer nås via länkarna för respektive taxon. Visa/dölj underliggande taxa genom att klicka på plus/minus.


Mediafiler på webben
Läs mer