Tuvtåtelminerarmal
Elachista humilis Zeller, 1850

Tuvtåtelminerarmal Elachista humilis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elachista humilis Zeller, 1850. Tuvtåtelminerarmal förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 8-10 mm. Larven minerar i diverse gräsarter.

Mediafiler på webben
Läs mer