Blåbärsmott
Ortholepis vacciniella (Lienig & Zeller, 1846)

Blåbärsmott Ortholepis vacciniella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ortholepis vacciniella (Lienig & Zeller, 1846). Blåbärsmott förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 12-18 mm. Larven lever i maj juni mellan sammanspunna blad av blåbär och dvärgbjörk, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer