Hästhovsrotvecklare
Epiblema grandaevana (Lienig & Zeller, 1846)

Hästhovsrotvecklare Epiblema grandaevana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Epiblema grandaevana (Lienig & Zeller, 1846). Hästhovsrotvecklare förekommer allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 21-36 mm. Larven lever från augusti till maj i roten av tussilago och pestskråp, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer