Starrkäkmal
Micropterix mansuetella Zeller, 1844

Starrkäkmal Micropterix mansuetella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Micropterix mansuetella Zeller, 1844. Starrkäkmal.

Liknande taxa

 

Beskrivning

Vingbredd 7-9 mm. Huvud svart. Framvingarna mörkt guldgula, bronsglänsande med purpurglänsande teckning som kan variera något. Bakvingar brunaktiga.

Biologi

Habitat

Ses ofta på starrblommor där honan äter pollen. På fuktiga miljöer i barrskog.

Associationer

Larv och puppstadier är okända.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen från mitten av maj till början av juli.

Livscykel

Flyger från mitten av maj till början av juli. Larv okänd.

Utbredning

Är påträffad i nästan hela landet förutom Gotland och fjälltrakterna. Finns i övrigt i Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer