Strandtågsäckmal
Coleophora maritimella Newman, 1873

Strandtågsäckmal Coleophora maritimella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Coleophora maritimella Newman, 1873. Strandtågsäckmal förekommer sällsynt i Sk, Sm och på Öl. Vingbredd 9-11 mm. Larven lever i en frösäck på strandtåg.

Mediafiler på webben
Läs mer