Violettbrunt jordfly
Euxoa recussa (Hübner, 1817)

Violettbrunt jordfly Euxoa recussa T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Euxoa recussa (Hübner, 1817). Violettbrunt jordfly förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 32-40 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer