Sötvedelfruktsäckmal
Coleophora gallipennella (Hübner, 1796)

Sötvedelfruktsäckmal Coleophora gallipennella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Coleophora gallipennella (Hübner, 1796). Sötvedelfruktsäckmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Vr. Vingbredd 19-21 mm. Larven lever i en rörsäck på sötvedel.

Mediafiler på webben
Läs mer