Vitfläckigt lundfly
Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761)

Vitfläckigt lundfly Melanchra persicariae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761). Vitfläckigt lundfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 39-47 mm. Larven lever på diverse lövträd, buskar och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer