Benvedsspinnmal
Yponomeuta cagnagellus (Hübner, 1813)

Benvedspinnmal Yponomeuta cagnagella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Yponomeuta cagnagellus (Hübner, 1813). Benvedspinnmal.

Beskrivning

Vingbredd 17-25 mm. Hjässan vit. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna vita med tre till fyra längsrader svarta prickar. Bakvingar gråbruna. Svår att genom utseendet skilja från Yponomeuta padellus och Yponomeuta malinellus.

Biologi

Habitat

Finns i hagmarker och vägrenar där det växer benved.

Associationer

Näringsväxt: Eunomynus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juli-augusti. Honan lägger äggen på trädens yngre kvistar. Någon gång under hösten kläcks äggen men larverna kryper inte ut ur äggskalen utan övervintrar. När benvedsbladen slår ut på våren lämnar larverna äggen och börjar konsumera bladen. När larverna är fullbildade förpuppar de sig tillsammans i vita, spolformiga kokonger.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer