Ljus askstyltmal
Caloptilia cuculipennella (Hübner, 1796)

Askstyltmal Caloptilia cuculipennella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Caloptilia cuculipennella (Hübner, 1796). Askstyltmal.

Beskrivning

Vingbredd 11-13 mm. Huvud gråvitt. Antenner ringade i beige och svart, lika långa som framvingelängden. Framvingarna gråvita med mörkbrun teckning. Bakvingar mörkbruna.

Biologi

Habitat

Finns i lövskog där det växeer ask.

Associationer

Näringsväxt: Fraxinus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Fjärilen övervintrar efter kläckning i augusti och påträffas sedan i maj-juni. Larven är grönvit med ljust huvud. Den gör en lång gångmina och spinner sedan en bladstrut där förpuppningen sker. Puppan är upphängd i en tråd mellan bladstrutens båda ändar.

Utbredning

Förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer