Smultronvisslare
Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)

Smultronvisslare Pyrgus malvae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Beskrivning

Kännetecken: Vingbredd 20-24 mm. Framvingarna svarta med ett varierande antal vita fläckar. Bakvingar också svarta med ett varierande antal vita fläckar.

Biologi

Äggen läggs utspridda på översidan av värdväxtens blad. Larven är gulgrön med en mörkare rygg- och sidolinje och täta grönvita punkter.

Habitat

Finns på solexponerade ytor i skogsmark, på hyggen, i vägslänter och liknande där dess näringsväxter, smultron och fingerört förekommer.

Associationer

Näringsväxter: Fragaria vesca, Potentilla.

Beteende

Flygtid: Från slutet av april till slutet av juni.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Ångermanland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer