Pildvärgmal
Stigmella obliquella (Heinemann, 1862)

Pildvärgmal Stigmella obliquella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella obliquella (Heinemann, 1862). Pildvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 4,5-6 mm. Huvudhår orangefärgade, krage samt ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, cirka halva framvingelängden. Framvingarna är grovfjälliga, mörkbruna innanför tvärbandet, utanför är de svarta. Tvärbandet gulaktigt. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns på marker där det växer pil.

Associationer

Näringsväxter: Salix alba, S. fragilis samt S. pentandra.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i maj-juni samt en andra generation i augusti. Larven är gul och gör en gångmina med utspridda exkrementer i en mittlinje. Kokongen är brun.

Utbredning

Förekommer sällsynt i en stor del av landet. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland. Mina av Pildvärgmal Stigmella obliquella.

Mediafiler på webben
Läs mer