Lappvidedvärgmal
Stigmella lappovimella (Svensson, 1976)

Lappvidedvärgmal Stigmella lappovimella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella lappovimella (Svensson, 1976). Lappvidedvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-5,5 mm. Huvudhår gråbruna hos hanen, gulaktiga hos honan, krage samt ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna är bronsaktiga innanför tvärbandet, utanför är de grovfjälligt mörkbruna med purpurglans. Tvärbandet matt gråaktigt och mycket otydligt. Bakvingar ljusgrå. Bakkroppen har en spretande, ljusgrå analtofs.

Biologi

Habitat

Finns längs sandiga kuster där det växer krypvide.

Associationer

Näringsväxt: Diverse Salix arter.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i maj-juni samt en andra generation i augusti. Larven är gul och gör en gångmina som snabbt utvidgar sig till en fläck med utspridda exkrementer i en mittlinje. Kokongen är brun.

Utbredning

Förekommer Dalarna och norrut till Torne lappmark. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland. OBS! många betraktar den som synonym med zelleriella. Mina av Lappvidedvärgmal Stigmella lappovimella.

Mediafiler på webben
Läs mer