Nicrophorus humator (Gleditsch, 1767)

Nicrophorus humator T2 Stanislav Snäll

Texter: Stanislav Snäll CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

Nicrophorus humator kan förväxlas med den mycket närstående och mycket lika Nicrophorus germanicus. Nicrophorus humator känns igen på antennklubbans tre yttre leder som är röda och att bakre tibier är inte utvidgade i mitten.

Beskrivning

18 till 27 mm. Svart, de tre sista lederna av antennklubban är röda. Främre delen av huvudet (clypeus) med en röd fläck. Stora ögon som tillsammans med tinningen sticker ut från huvudets sida. Främre tibier framtill på utsidan med en kraftigt utstående tand och en stor böjd törn i framkanten. Hanarnas främre tarser starkt utvidgade och med ljusbruna täta långa borst. Halsskölden är 1,2 gånger bredare än lång, utvidgad framåt, punkturen vid kanten är något grövre än i mitten på halsskölden. Täckvingarna är svarta med två raka lätt upphöjda längsgående ribbor, en tredje ribba på täckvingarnas utsida är svagare och något snett lagd. Täckvingarna är utvidgade bakåt, med svarta borst vid skuldrorna och bakre delen av täckvingarnas sidor samt i bakkanten. Täckvingarnas nedåtböjda sidokant (epipleur) är rödbrun eller brun. Mycket sällan kan det finnas exemplar med några små röda fläckar på täckvingar. Bakkroppens fria (synliga) segment tätt men fint punkterade med svarta till brunsvarta hår. Bakre tibier raka eller mycket lätt böjda, något bakåt utvidgade, ej förtjockade i mitten och utan taggar på utsidan, med en lång kraftig törn längst bak.

Biologi

Som alla andra dödgrävare flyger denna till kadaver som den gräver ned under jord för att bli föda åt larver. Under gynnsamma förhållanden kan det bli två generationer under ett år. Vuxna individer äter inte av kadaver men jagar larver av flugor och andra insekter. De jagar inte larver enbart på as och kan ibland hittas på gamla svampar eller andra ruttnande ämne.

Utbredning

I Sverige är den utbredd från Skåne till Uppland även på Öland och Gotland men saknas i flera landskap. Överallt sällsynt, utom längst ner i söder.

Mediafiler på webben
Läs mer