Rödbandad dödgrävare
Nicrophorus investigator Zetterstedt, 1824

Nicrophorus investigator T2 Stanislav Snäll

Texter: Stanislav Snäll CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

Nicrophorus investigator kan förväxlas med flera närstående Nicrophorus-arter som har röda band på täckvingarna (Nicrophorus fossor, Nicrophorus vespillo, Nicrophorus sepultor, Nicrophorus vestigator och Nicrophorus vespilloides). Man kan särskilja den från andra Nicrophorus-arter genom att den saknar långa gula borst och hår på kroppens ovansida, antennklubbans tre yttre leder är röda och baktibier är raka (ej böjda), halsskölden är kal utan tydlig behåring och att endast bakkroppens sista fria (synliga) segment är beklätt med gult hår, övriga fria bakkroppssegment har bara kort svarta hår.

Beskrivning

12 till 23 mm. Kroppen är svart, täckvingar med orange-röda tvärband, kroppshår på översidan svart. Huvudet är bredare än lång, fint punkterat. Tinningar och yta runt ögonen bär svarta borst. Antenner är svarta, antennklubbans yttre tre leder röda. Första antennleden med svarta borst på ovansidan.

Halsskölden är svart, fint punkterad, ganska glänsande, så gott som kal utan långa och tjocka hår. Halsskölden 1,3 gånger bredare än lång, framåt utvidgad.

Täckvingarna är ca 1,25 gånger längre än breda, utvidgade bakåt. I färgen svarta med orange-röda tvärband (på gamla eller döda exemplar kan den orange-röda färgen vara mycket mörkare, nästan brun). Täckvingarnas sidor i bakre delen med svarta borst. Färgteckningen kan variera något men vanligast med två orange-röda oregelbundna tvärband av vilka det bakre avbrutet vid sömmen. Skutell svart med fina täta punkter och utan tydliga borst eller hår. Fria (synliga) bakkroppssegment (ryggleder) är fint punkterade och med kort svart behåring, endast det sista bakkroppssegmentet med gult hår. Även undersidan av kroppen på mellanbröst och sista två bakkroppsegment med mycket gult hår. Benen är svarta, baktibierna är raka utvidgade bakåt, främre tarser med långa, tjocka, gula hår. Hanarnas framtarser är bredare än hos honor.

Biologi

Oftast på mindre kadaver som den gräver ner under marken. Kan även hittas i komposter eller andra ruttnande ämnen där den jagar flug- och insektslarver.

Utbredning

Förekommer i hela landet.Mediafiler på webben
Läs mer