Brudbrödsäckmal
Coleophora potentillae Elisha, 1885

Brudbrödsäckmal Coleophora potentillae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora potentillae Elisha, 1885. Brudbrödsäckmal förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 8-10 mm. Larven lever i en lappsäck på brudbröd, småborre, smultron samt diverse andra rosväxter.

Mediafiler på webben
Läs mer