Allätarsäckmal
Coleophora violacea (Ström, 1783)

Allätarsäckmal Coleophora violacea T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora violacea (Ström, 1783). Allätarsäckmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 9-11 mm. Larven lever i en lappsäck på diverse växter men tycks föredra familjen rosväxter. Synonym Coleophora hornigi Toll, 1952.

Mediafiler på webben
Läs mer