Tallknoppmott
Dioryctria simplicella Heinemann, 1863

Tallknoppmott Dioryctria simplicella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Dioryctria simplicella Heinemann, 1863. Tallknoppmott förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 21-30 mm. Larven lever från september till maj i tallskott, förpuppning i en kokong på marken. Synonym Dioryctria mutatella Fuchs, 1903

Mediafiler på webben
Läs mer