Ljus avenboksguldmal
Phyllonorycter tenerellus (Joannis, 1915)

Ljus avenboksguldmal Phyllonorycter tenerella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllonorycter tenerellus (Joannis, 1915). Ljus avenboksguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-8 mm. Huvudhår vita. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna gulbruna. På framkanten finns fyra ljusa hakar begränsade av mörka streck. På bakkanten fins två hakar. Vid vingspetsen en något utdragen, svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som sträcker sig till innersta hakparet. Bakvingar grå. Fjärilen är lik Phyllonorycter harrisellus men skiljer sig genom framkantshakarna som är tre hos sistnämnda. Från P. heegeriellus skiljer den sig genom sitt ljusa längsstreck från vingbasen som hos sistnämnda är brungult.

Biologi

Habitat

Finns i hagmarker och lövskogar där det växer avenbok.

Associationer

Näringsväxt: Carpinus betulus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer maj-juni, juli-augusti. Larven lever i en lång, mellan två nerver undersidig mina på avenbok, förpuppning i en vit kokong.

Utbredning

Förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark men saknas i Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer