Christys höstmätare
Epirrita christyi (Allen, 1906)

Christys höstmätare Epirrita christyi T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Epirrita christyi (Allen, 1906). Christys höstmätare förekommer allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 24-34 mm. Larven lever på diverse lövträd och buskar, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer