Svartpalpsveckmal
Parornix atripalpella Wahlström, 1979

Svartpalpsveckmal Parornix atripalpella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Parornix atripalpella Wahlström, 1979. Svartpalpsveckmal.

Beskrivning

Vingbredd 8-9 mm. Huvudhår gråbruna, krage grå. Antenner ringade, lika långa som framvingelängden. Framvingarna brungrå, diffust tecknade med vita fläckar. På bakkanten finns ljusa fläckar. Vid vingspetsen en svart fläck. Bakvingar brungrå. Fjärilen är lik Parornix finitimella men skiljer sig på labialpalperna som har mörka fjäll.

Biologi

Habitat

Finns i hagmarker och alvarmark där det växer slån.

Associationer

Näringsväxt: Prunus.

Beteende

Fjärilen flyger i gryninen.

Livscykel

Flyger i två generationer maj-juni, juli-augusti. Larven är gröngrå med brunt huvud och gör först en undersidig mina och senare i en omvikt bladkant. Förpuppning i en sidenglänsande kokong på bladet.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt på Öland. I övriga Norden har den äffats. Mina av Svartpalpsveckmal Parornix atripalpella i slånblad.

Mediafiler på webben
Läs mer