Sydängsgräshoppa
Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821)

Hane av sydängsgräshoppa, Chorthippus dorsatus. T2 Göran Liljeberg

Texter: Thomas Strid, Erland Dannelid, Oskar Kindvall, Rikard Vestin, Urban Wahlstedt CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

Förväxlas lätt med strandängsgräshoppa, som också har nästan raka sidolister på halsskölden och långa vingar. Strandängsgräshoppans sidolister buktar inte utåt baktill, utan i en jämn svagt konkav båge utmed hela halssköldskanten. Andra liknande gräshoppor har inåtvinklade sidolister eller kortare vingar och oftast markant mörkare bakbensknän.

Beskrivning

Längd hane 12-16 mm, hona 17-24 mm. Hanar och honor är ofta ganska enhetligt tecknade i bruna, gula eller gröna nyanser. Hanen har ofta gulaktig eller orange bakkropp. Bakbensknän är inte av avvikande färg. Honan har oftast inte ljus linje längs vingkanten. Halssköldens sidolister är raka och nästan parallella framtill, men vid en punkt belägen en bit framför den tvärgående mittfåran svänger listerna utåt i en svagt konvex båge. Vingarna når ofta till bakbensknäna, men sällan längre.

Biologi

Habitat

Inom de områden där den är någorlunda talrik förekommer den både i fuktiga och torra gräsmarker, men betade torrängar, med extra gynnsamt lokalklimat, är förmodligen den viktigaste biotopen.

Beteende

Läte. Spelet består av en serie karakteristiska strofer, som inleds med 4-7 snabbt upprepade stavelser och därefter avslutas med ett kort väsande tj-ljud, "tr-tr-tr-tj". Strofen varar bara 1-1,5 sekunder. Lätet kan förväxlas med kortvingad ängsgräshoppa, men upplevs mer accelererat studsande.

Utbredning

Äldre fynd finns rapporterade från t.ex. Bohuslän, men i sen tid är arten endast känd i landets sydostligaste del. Arten kan lokalt vara talrik, men saknas definitivt inom större delen av det nuvarande utbredningsområdet. Vanligast är den i Östergötland och på Öland.


Mediafiler på webben
Läs mer